Provozní řád Synergy Club Anděl

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

Návštěvník Synergy Club Anděl je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy. Zakoupením členství, vstupu nebo permanentky návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat. 

 

 Pro aktivní účast v posilovně musí cvičenec dovršit věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí cvičence a je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje. 

 

 Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout. U každého vchodu je vyznačen začátek čisté zóny. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi. Obuv uložte do botníku u vchodu nebo do skříňky pro Vás určené. 

 

 U obsluhy si návštěvník objedná a vždy rovnou zaplatí požadovanou službu. Na základě provedené platby mu bude přidělen čipový náramek na vstup do šaten, případně do wellness. Následně mu bude otevřen konzumační účet a může pokračovat do prostor provozovny. Souhrný daňový doklad obdrží návštěvník při odchodu po vyrovnání a platbě konzumačního účtu.

 

 Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně nenese vedení provozovny žádnou zodpovědnost!

 

 Za odložené osobní věci ve fitness včetně telefonů v dockovacích stanicích vedení provozovny nezodpovídá. 

 

 Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. 

 

 Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. Pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, musí mít cvičenec ručník pod sebou!

 

 Posilovací stroje a náčiní musí používat cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Způsob používání strojů a náčiní vždy ochotně vysvětlí naše obsluha na požádání. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně či neúmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit! Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!) 

 

 Důrazně žádáme cvičence, aby po skončení používání jednotlivých zařízení fitness po sobe desinfikovali ty části, se kterými přišli do styku pro komfort a hygienu dalších klientů. Potřebné pomůcky jsou k dispozici na čistících stanicích. 

 

 Návštěvník může využít občerstvení baru i během cvičení, přičemž plastové láhve je možné používat bez omezení, ale sklenice i doplňky stravy patří pouze na bar nebo do lounge zony. Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru a případný jiný odpad umístit do odpadkových košů. 

 

 Po ukončení cvičení předá cvičenec čipový náramek od skříňky a půjčený ručník obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!) a zaplatí konzumaci u obsluhy. 

 

 Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness a wellness centra. 

 

 Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny, aby opustil veškeré prostory Synergy Clubu včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby. 

 

 Věříme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám společně pomůže vytvořit pohodovou atmosféru v bezpečném a příjemném prostředí, kde každý najde co potřebuje a stráví v Synergy Clubu příjemnou část dne :)

 

Provozní řád je platný od 1.6.2017

Zvolte si trenéra nebo variantu členství
a začněte trénovat ještě dnes!

Zeptejte se nás

SYNERGY CLUB ANDEL

Fitness & wellness club
Stroupežnického 21, 
Praha 5  150 00
Tel.: +420 737 191 934
Email: info@synergyclub.cz

Provozní doba
pondělí až pátek: 6:30 - 22:00
sobota, neděle: 8:00 - 22:00


Oldřich Rek - GYM Manager
Tel.: +420 739 433 307
oldrich.rek@synergyclub.cz


Rezervace
rezervace.synergyclub.cz


Provozovatel
Synergy Club s.r.o.
Vnější 1081/7, Michle, 141 00 Praha 4
IČO: 03091945, DIČ: CZ03091945

synergy-club-logo

Provozovatel

Synergy Club s.r.o.
Vnější 1081/7, Michle, 141 00
IČO: 03091945

 

Adresa klubu 

Synergy Club Andel
Stroupežnického 21
Praha 5 150 00

 

Gym Manager

oldrich.rek@synergyclub.cz
Tel.: +420 739 433 307
rezervace.synergyclub.cz