General Operating conditions of the Synergy Club Andel

Návštěvní řád wellness Synergy Club Anděl

Provozovatel: Synergy Club s.r.o., IČ: 030 91 945, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5
Provozovna: Synergy Club Andel, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5

Pro zajištění bezpečného provozu žádáme laskavě návštěvníky o dodržování tohoto návštěvního řádu prostoru wellness centra Synergy Club Andel (dále jen „wellness centrum“). Zakoupením vstupného a vstupem do prostor wellness centra se každý návštěvník zavazuje tento návštěvní řád dodržovat a respektovat. Ustanovení tohoto návštěvního řádu mají za cíl vytvoření bezpečného a příjemného prostředí sloužícího k relaxaci a oddechu návštěvníků welness centra.

Při pobytu ve wellness centru je každý návštěvník povinen uposlechnout pokynů odpovědných zaměstnanců wellness centra.

Návštěvník, který i přes napomenutí nedodrží ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, může být z prostor wellness centra vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného

Vstup do wellness centra je návštěvníkům umožněn pouze v provozní době a po zaplacení vstupného a pouze do naplnění kapacity wellness centra. Po naplnění kapacity wellness centra nemůže být dalším návštěvníkům vstup umožněn.

Vstup do wellness centra je povolen pouze osobám bez zdravotních komplikací, které jsou v dobré fyzické a psychické kondici.

Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče nebo osoba starší 18 let. Dětem do 3 let je vstup do wellness centra zakázán.

Vstup do wellness centra je zakázán osobám:
 • které jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
 • které trpí přenosnou kožní, vlasovou či jinou infekční chorobou;
 • zahmyzeným.

Návštěvníci wellness centra nesmí svým chováním narušovat zásady mravnosti a slušnosti.

V prostorách wellness centra je zakázáno:

 • konzumovat potraviny, nápoje, požívat alkohol;
 • používat a vnášet sklo, kovové předměty;
 • kouřit;
 • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky;
 • křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc;
 • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty;
 • používat audiovizuální zařízení (mobilní telefony, fotoaparáty, tablety atp.)
 • jakýmkoliv způsobem ohrožovat bezpečnost ostatních návštěvníků;
 • jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory;
 • manipulovat se zařízením, které není výhradně určeno k užívání návštěvníkům a ničit zařízení;
 • prát prádlo a jiné předměty;
 • holit se a provádět manikúru a/nebo pedikúru;
 • plýtvat vodou a energiemi
 • Každý návštěvník wellness centra je dále povinen:
 • uhradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil porušením svých povinností dle tohoto návštěvního řádu;
 • pohybovat se v prostorách wellness centra opatrně, aby předešel možným úrazům svým i ostatních návštěvníků;

POKYNY PRO UŽIVATELE FINSKÉ SAUNY A INFRASAUNY
 1. Do saun je povolen vstup pouze bez plavek;
 2. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou a mýdlem, odložit veškeré kovové předměty a zcela se osušit;
 3. V sauně je každý návštěvník povinen sedat si na vlastní či zapůjčený ručník/prostěradlo;
 4. Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 20 minut a maximálně 3 cykly po sobě;
 5. Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře. Při nepříjemných pocitech v průběhu saunování (nevolnost, bušení srdce, tíha na prsou, závratě) je návštěvník povinen saunování přerušit a/nebo ukončit;
 6. Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat;
 7. Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a saunu používat jen po odborné poradě s ním;
 8. Osobám, které mají od svého ošetřujícího lékaře zakázáno saunování, je vstup do sauny zakázán;
 9. Vstup je zakázán osobám s příznaky akutního onemocnění a osobám, v jejichž okolí se vyskytla přenosná nemoc, do prostorů celého wellness centra.

POKYNY PRO UŽIVATELE VÍŘIVÉ VANY
 1. Vstup do whirlpool je povolen pouze v plavkách
 2. Před a po každé návštěvě je uživatel povinen se z hygienických důvdů osprchovat
 3. Znečištění prostor přináší technické problémy, proto je zakázáno používat whirlpool v případě, že je návštěvník namazán krémy, oleji či není dostatečně zbavený jiných nečistot

Zvolte si trenéra nebo variantu členství
a začněte trénovat ještě dnes!

Contact us

SYNERGY CLUB ANDEL

Fitness & wellness club
Stroupežnického 21, 
Praha 5  150 00
Tel.: +420 737 191 934
Email: inforemove@synergyclub.cz

Open hours
Monday to Friday: 6:30 - 22:00
Saturday, Sunday: 8:00 - 22:00


Mgr. Veronika Zemanová - GYM Manager
Tel.: +420 604 702 418
Email: veronika.zemanovaremove@synergyclub.cz


Booking
rezervace.synergyclub.cz


Operator
Synergy Club s.r.o.
Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5
IČO: 03091945, DIČ: CZ03091945

synergy-club-logo

Operator

Synergy Club s.r.o.
Stroupežnického 21,
Praha 5 150 00
IČO: 03091945

 

Address 

Synergy Club Andel
Stroupežnického 21
Praha 5 150 00

 

Please publish modules in offcanvas position.